Post Archive by Month: Aralık,2015

Bebek veya çocuk bakıcısının yaşı önemli midir?

Bebek bakıcısının yaşı bu iş için önemli bir faktördür. Neden önemli olduğunu açıklamadan önce bazı tanımlamalardan bahsetmek daha doğru olur. Yaşlılık nedir? Yaşlılığın net bir tanımı yoktur. Son dönemde yapılan çalışmalarda yaşlılık sınırı 64 yaş olarak belirlenmiştir. 45-64 yaş grubu orta yaş olarak sınıflanmıştır. Yaşlılığı tanımlarken sosyal, ekonomik, biyolojik ve fizyolojik durumlar göz önünde bulundurulmaktadır. Yaşı ileri bir bakıcının tercih

Detaylı Bilgi

Bebek veya çocuk bakıcısının görev tanımı

Günümüzde bakıcının görev tanımı konusunda ciddi kafa karışıklıkları yaşanmaktadır. Ebeveynlerin en önemli sorunlarından biri bakıcının neyi yapıp neyi yapmamasında ki kararsızlıklarıdır. Öncelikle görev tanımı iyi yapılmalıdır. Bakıcının ev işlerine yardımcı olmasını bekliyor musunuz? Bakıcısı sadece çocuğunuzun bakımından mı sorumludur? Ebeveynlerin sınırları net olarak belirlemesi gerekmektedir. Ev işleri neleri kapsamaktadır? Yardımcı olmak cümlesini açmak ve netleştirmek en doğru yaklaşım olacaktır. Aileler,

Detaylı Bilgi

Bebek veya çocuk bakıcısında olması gereken özellikler nelerdir?

Yıllardır ailelerin yakın çevre yardımıyla bakıcı bulma durumu bildiğimiz bir uygulamadır. Bu yöntemin güvenli ve doğru bir yöntem olmadığı zaman içinde anlaşılmıştır. Son dönemde bebek veya çocuk bakısı eğitimleri sağlayan kurumların sisteme dahil olması nedeniyle güvenilir ve eğitimli bakıcı bulma işi daha kolaydır. Bu sistemler, ebeveynleri merkeze alarak onlarla beraber çalışır. Ebeveynlerin bir bakıcıda aradıkları özellikler nelerdir? • İçten, sevecen

Detaylı Bilgi

Bebek bakıcısını kamera ile izlemek bir çözüm yolu mudur?

Değişen hayat koşulları ve ihtiyaçlarımız nedeniyle bebeğimiz/çocuğumuzu belli bir süre için bakıcıya bırakmak zorunda kalabiliriz. Bir bebek bakıcısında aranılan en önemli özellik güvenilir olmasıdır. Bebek bakıcısının güvenilirliği için hangi kriterler değerlendirilmelidir? Bir insana güvenebilmek için bazı kriterleri değerlendiririz. Verilen Sözleri tutmak, tutarlı davranışlar sergilemek (özü sözü bir olmak), bir görevi yapacak yetkinlik ve beceriye sahip olmak, dürüst olmak, sorumluluk sahibi

Detaylı Bilgi

Ebeveyn ilk yardım eğitiminin önemi

Ebeveyn ilk yardım eğitimleri neden önemlidir? Ebeveynlerin ilk yardım bilgisine ihtiyaç duydukları durumların başında ev kazaları gelir. Ev kazalarının, bebeklerin ve çocukların sağlığı üzerindeki etkileri azımsanmayacak kadar çoktur. Kazalar, çocukların ruh sağlığını ve yaşamını etkiler. Ölümlere, sakatlıklara ve bazı hastalıklara neden olabilir. Ev kazaları bunun için halk sağlığı sorunlarından biridir. Ev kazaları nedir? Yaşam alanımız olan mekanlarda, evlerde ve çevresinde

Detaylı Bilgi

Bir çocuk bakıcısı çocukları cezalandırmalı mıdır?

Öncelikle cezanın ne olduğunu netleştirmek gerekir. Ceza yanlış bir davranış karşısında verilen, olumsuz davranışla ilgili ya da ilgisiz olan yaptırımlardır. Ebeveyn ve bakıcıların çocuk eğitimindeki ortak amaçları nelerdir? Çocuk eğitiminde amacımız çocuğun olumsuz davranışını değiştirmek ve yerine olumlu bir davranış geliştirmesini sağlamaktır. Buradaki temel kavram ceza değil “DAVRANIŞIN SONUCUNU YAŞATMAK”tır. Örneğin çocuğunuz evde top oynarken camı kırarsa onun tablet ile

Detaylı Bilgi

Bebek ya da çocuk bakıcısının çocuklarda doğru tutum geliştirmedeki etkileri nelerdir?

Dünyaya geldiğimiz andan itibaren dış dünyada neler olup bittiğini anlamlandırmaya çalışırız. En küçük bebek bile ağladığında annesinin ne kadar hızlı yanına gelebileceğini test ederek anlar, gerekirse sesini yükseltir. Bebekler, ona bakım veren anne­baba ve bakıcıların tutum ve davranışlarından yola çıkarak yaşadığı çevredeki doğru ve yanlışlarını öğrenir, zamanla öğrendiği bu kavramları içselleştirir. Bu öğrenme sürecinde olumlu davranışlar geliştirmelerinde çocuk bakıcılarının önemli büyüktür. Çocuğun dünyasında anne­babası esas

Detaylı Bilgi

Son Yazılar

Kategoriler