Doctor Profile

Dr. Nuşin BİLGİN

Speciality:Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı
Degrees:Gazi Üniversitesi Tıp fakultesi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakultesi Çocuk Psikiyatrisi bölümü
Experience:10 Yıldır Uzman
Email:nusinbilgin@gmail.com
Training:
Takımın çocuk psikiyatsisti. İlk, orta ve lise eğitmini Ankara’da tamamladı. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1993 - 1994 yılında Elazığ’da Mecburi Hizmetini tamamladı. 1994 - 2000 yılları arasında İstanbul’da 1.Basamak Hekimliği ve Halk Sağlığı çalışmalarında bulundu. 2001 - 2006 yılları arasında Marmara Ün. Tıp Fak. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hst. Anabilim Dalından uzmanlık eğitimini aldı. Bu süre içersinde Bilişsel Davranışçı Terapi (150 st) ve Sistemik Aile Terapisi (500 st) özel sertifikalı kurs programlarını tamamladı. İnteraktif vaka tartişmaları ve çocukluk çağında davranışsal-psikolojik problemlere sistemik yaklaşımlar üzerine düzenlenmiş çalıştaylara katıldı. 2007 - 2008 yılında uzmanlık mecburi hizmet görevini Diyarbakır Çocuk Hastanesinde yaptı. 2009 - 2014 yılları arasında İstanbul/Balıklı Rum Hastanesi’nde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi poliklinik ve yatarak hasta takiplerinin yürütücüsü oldu. 2015 yılından itibaren özel muayenehane hekimi olarak görevini sürdürmektedir
Department:
Social Info

About me

View Time Table