Bebek bakıcısını kamera ile izlemek bir çözüm yolu mudur?

Değişen hayat koşulları ve ihtiyaçlarımız nedeniyle bebeğimiz/çocuğumuzu belli bir süre için bakıcıya bırakmak zorunda kalabiliriz. Bir bebek bakıcısında aranılan en önemli özellik güvenilir olmasıdır.

Bebek bakıcısının güvenilirliği için hangi kriterler değerlendirilmelidir?

Bir insana güvenebilmek için bazı kriterleri değerlendiririz. Verilen Sözleri tutmak, tutarlı davranışlar sergilemek (özü sözü bir olmak), bir görevi yapacak yetkinlik ve beceriye sahip olmak, dürüst olmak, sorumluluk sahibi olmak güven için aradığımız özelliklerdendir. Güven duygusu zaman içerisinde davranışlarla pekiştirilir.

Beklentiler karşılandıkça ailelerin bakıcıya güveni artar. Bunun için ailelerin beklentilerini net bir şekilde ifade etmesi önem taşır. Açık olmak ilişkinin temelini oluşturur.

İnsanlar bazen güven konusunda yanılabilir. Edindiğimiz ilk izlenimler doğru olmayabilir. Bu nedenle aileler çocuklarının zarar görmesini ve olumsuz şekilde etkilenmesini önlemek için bir takım önlemler almak isteyebilirler. Bunun için son dönemde yapılan en sık uygulama kamera ile bakıcıyı izlemektir.

Ailelerin en önemli görevi bakıcıların tutumlarını gözlemlemektir. Çocukların davranışları önemli ip uçları barındırabilir.

Medyada zaman zaman bakıcı terörü adlı haberler izleriz. Bu nedenle ailelerin temkinli olması doğaldır.

Eve kamera özellikle gizli kamera yerleştirmek, kişisel mahremiyetin ihlali gibi önemli bir sorun yaşatabilir. Etik bir problem oluşturup oluşturmadığı ve İnsan haklarına aykırı olup olmadığı dikkate alınmalıdır.

Sürekli izleniyor ve takip ediliyor olma hissi rahatsızlık verici bir durumdur.

Bebek bakıcılarında psikolojik problemlere ve sağlıksız sonuçlara neden olabilir.

Bu nedenle nasıl davranılmalıdır?

Güvenilir danışmanlık merkezleri ile çalışmak, bakıcıların referanslarını değerlendirmek, bebek bakıcılarının eğitimlerini sağlamak bu izleme yöntemlerinin kullanılma sayısını azaltabilir.

Zamanla bebek bakıcısının doğal davranış biçimleri gözlemlendiğinde, güvenilirliğii net  olarak ortaya çıkacaktır.