Bir çocuk bakıcısı çocukları cezalandırmalı mıdır?

Öncelikle cezanın ne olduğunu netleştirmek gerekir. Ceza yanlış bir davranış karşısında verilen, olumsuz davranışla ilgili ya da ilgisiz olan yaptırımlardır.
Ebeveyn ve bakıcıların çocuk eğitimindeki ortak amaçları nelerdir?
Çocuk eğitiminde amacımız çocuğun olumsuz davranışını değiştirmek ve yerine olumlu bir davranış geliştirmesini sağlamaktır. Buradaki temel kavram ceza değil “DAVRANIŞIN SONUCUNU YAŞATMAK”tır. Örneğin çocuğunuz evde top oynarken camı kırarsa onun tablet ile oynamasını yasaklamak bir cezadır. Oysa burada davranışa neden olan şeyle ilgili bir yaptırım söz konusu olsa, yani 1 gün topla oynayamazsın dersek bu davranışın sonucunu yaşamasını sağlar.
Çocuğun bu davranışı göstermesindeki nedenler nelerdir?
Unutmamak gerekir ki, hiçbir çocuk durup dururken nedensiz yere olumsuz davranışlar göstermez. Yani en başta belirtildiği gibi, davranışın arkasında yatan nedeni anlamak önemlidir. Bu örnekten ilerleyecek olursak, hareket ihtiyacı nedeniyle evde top oynayan çocuğun tabletini de yasaklarsak çocuğun ihtiyacını görmezden gelmiş oluruz.
Ebeveyn ve çocuk bakıcıları beraber nasıl hareket etmelidir?
Olay anında değil ama bir süre geçip hem çocuk bakıcısı hem de çocuk sakinleştiğinde bu davranış üzerine konuşulmalıdır. Bu durumun anne ve babalar ile konuşulması önemlidir. Bir çocuğun gelişiminde yetişkinlerin tutarlı davranışları gelişimi kolaylaştıracaktır.
Bu tür yaptırımlarda da aynı ödülde olduğu gibi yeri, zamanı ve miktarının iyi belirlenerek kullanılması gerekir. Ödevini yapmazsan oyun oynamaya çıkamazsın yerine, ödevini bitirdiğinde oyun oynayabilirsin ama oyun süren azalacaktır demek, çocuğun ödevini de zamanında yapmasını sağlayacaktır.
Ödülde olduğu gibi yapılamayacak yaptırımların dile getirilmemesi ve özellikle bu yaptırımın nedeninin de mutlaka çocuğa açıklanması gerekir.
Yani olumlu ya da olumsuz davranışların sonuçlarını yaşatırken mutlaka bir geri bildirim olması gerekir. Çocuk nedenini bilmelidir.