Çocuklarda görülen uyum ve davranış bozuklukları

Dışkı kaçırma

Çocuk, dışkısını tutabilecek ve kontrolünü sağlayabilecek yaşa gelmiştir. Fakat buna rağmen uygun olmayan yerlerde dışkısını bırakma durumuna dışkı kaçırma denir. Dışkı kaçırma bazen altını ıslatma ile beraberdir.

Daha önce anlattığımız altını ıslatma durumundan daha derin psikolojik  problemler’in habercisi olabilir.

Dışkı kaçırma, birincil ve ikincil dışkı kaçırma olarak sınıflandırılır.

Birincil dışkı kaçırma; çocuk dışkı tutma davranışını hiç kazanamamıştır.

İkincil dışkı kaçırma; çocuk daha önce kazanmış olduğu bu davranışı kaybedip yeniden dışkı kaçırmaya başlama durumudur.

Dışkı kaçırma davranış bozukluğuna neden olan durumlar neler olabilir?

Yeni kardeş hikayesi, ayrılık, hastalık durumu, hastaneye yatış, baskıcı tuvalet eğitimi

Annelerin hangi özellikleri bu tutuma neden olabilir?

Annelerin cezalandırıcı, yargılayıcı tutumları belirgindir.

Bu davranış bozukluğuna sahip olan çocukların annelerinin aşırı temiz titiz oldukları gözlemlenmiştir.

Çocuk neden bu davranışı sergiler?

Bir bakıma çocuk bu davranışı ile annesinin ilgisini çekmekte ve onu cezalandırmaktadır.

Bir başkaldırı durumu olarak da değerlendirilebilir.

Dışkı kaçıran çocuklarda başka hangi davranış bozuklukları gözlenebilir?

Bu çocuklar genellikle bağımlı ve inatçı kişilik özelliklerine sahiptir. Genellikle akranlarına göre daha küçük yaştaki çocukların davranışını sergilerler. Çevreye ve okula uyumları yetersiz ve arkadaş ilişkileri bozuktur.

Neler yapılabilir?

Dışkı kaçırma, benlik saygısını zedeleyen ve çocuğu utandıran bir durumdur. Çocuğun sosyal ilişkilerini bozar bu nedenlerle tedavi edilmelidir.

Tedavinin en önemli ayağı psikoterapi ve aile tedavileridir.

Ailenin tutumlarının düzeltmek, çocukla olan ilişkisinin olumlu hale getirmek için çaba sarf edilmelidir.