Çok sık bakıcısı değiştirmenin bebek üzerine etkileri nelerdir?

Her aile özenle seçmiş olduğu, güvendiği bir bakıcıyla uzun süre çalışmayı arzu eder. Bazı durumlar nedeniyle bu mümkün olamayabilir. Aileleri veya bakıcıları yol ayırımına getiren en önemli sebep farklı beklentiler ve tercihlerdir. Sık sık bebek bakıcısı değiştirmek çocuklar üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.
Bağlanma nedir?
Bağlanma; iki kişi arasındaki duygusal bağ olarak açıklanabilir.
Doğum sonrası bebeğin hayatta kalabilmesi için ona bakan kişiye bağlanması gerekir.
Yapılan çalışmalarda bağlanmanın 4 evresinin olduğu tespit edilmiştir.
6 hafta-7 ay arasındaki dönem ayırt edilmemiş bağlanma dönemidir. Bebek onunla ilgilenen 1-2 kişiyi belirler. O kişilerle yakın ilişki kurar ve o kişilere güvenir( Güven duygusu oluşumu ). Bu dönemde yüzleri tanımaya başlar.
7 ay-11 ay arasındaki dönem ayırt edilmiş bağlanma dönemi, 9 ay sonrası ise çoklu bağlanma dönemi olararak evrelendirilir.
Bebekler bu dönemde belirli kişilerle güçlü bağlar kurarlar. Bakım veren kişilerden ayrıldıklarında güçlü tepkiler veririler. Ayrılık kaygısı yaşarlar.
Ayrılık kaygısının belirtileri nelerdir?
Ayrılık kaygısı yaşayan bebeklerde uyku bozuklukları, uykuya dalmayı reddetme, sık ağlama huzursuzluk vb şikayetler görülebilir. En önemlisi güven duygusu zedelenmektedir.
Ailelerin en sık bebek bakıcısına ihtiyaç duyduğu dönem 6. aydan sonraki dönemdir ki bu dönem ayrılık kaygısının başladığı dönemdir.
Bu nedenle bebeğin yeni yeni alışmaya başladığı ya da güvendiği bakıcısının ayrılması bebeği yaralayabilir.
Unutmamamız gereken en önemli durum çocuklarda sağlıklı bağlanma ve güven duygusunu oluşturmaktır. Zarar gören bu duygu sonrasında bebekte bazı kalıcı sorunlar oluşabilir.
Bu ve benzeri sebepler nedeniyle bebek bakıcısı seçmek konusunda özenli olmak gerekmektedir. Sağlam referanslı ve güvenilir kurumlar ile çalışmak doğru bir yoldur.

Leave your thought