Yabancı Bebek Bakıcılarının İkinci Dili Öğrenme Üzerine Etkileri Nelerdir?

Çocuklar yabancı dili nasıl öğrenir?

Kendi ana dilimizi öğrenmek doğal bir süreçtir. Dil gelişiminin ilk kuralı duymaktır. Bebeğin kulağı anne karnında gelişimini tamamladığı için, bebek anne karnında anadili ile tanışır. Beynimizde ana dilimizin depolandığı alan ile diğer dillerin depolandığı alanlar farklıdır. Bebekler ilk yıllarda sözel ifadeleri az kullansada, kelimelerin anlamlarını; ifadeler, mimikler ve durumlarla beraber beynine kaydeder. Bu nedenle kolay unutulmaz.

İkinci bir dili öğretmek için yabancı bebek bakıcı tumak doğru mudur?

ilk 6 yıl içinde çocukların öğrenme istekleri yüksek ve dinleme becerileri iyidir. Bu dönemde ikinci dil eğitimine başlamak doğrudur. Bu süre ne kadar erken olursa o dili öğrenmek o derece kolaylaşır. Yabancı dil eğitiminde en ideal OLANI anadili o dil olan biri tarafından verilmesidir. Bu durum çocuk için faydalı bir durumdur. Çocuk bebek bakıcısı ile beraber ikinci bir dil eğitimi alır. Fakat bu durum aileleri biraz zorlayabilir. Dilin öğreniminde oyunlar, tekerlemeler, şarkılar çok önemlidir. Yabancı bebek bakıcıları da bu duruma hakim oldukları için dil öğrenimi kolaylaşır.

Ne zaman yabancı bebek bakıcıları tutulmalı?

Yabancı dil her yaşta öğrenilebilir. 3 yaş kritik bir yaştır. 3 yaş öncesi dil eğitimine başlanması ve bu dil ile ilişkinin kuvvetlendirilmesi o dilin öğrenilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle bebek bakıcısı ne kadar erken o dili öğretmeye başlarsa çocuk için o kadar iyi bir durumdur. Önemli olan o dil için bir hafıza yaratmaktır. O dil ile karşılaşma oranı arttıkça hafızaya kaydetmekte kolaylaşır.

Bebeğin bebek bakıcı ile konuşacağı dil farklı olduğu için dilleri karıştırır mı?

Bebekler beyinlerine dilleri ayrı ayrı kodlar. Kiminle hangi dille konuşacağını bilir. Dilleri karıştırmaz. İki dil arsında kolayca geçiş sağlar. Biz bu durumu aynı anda öğrenme becerisi olarak tanımlarız.

Bebek bakıcısının aksanlı konuşmasının dil gelişiminde etkisi nasıldır?

Aksan dil gelişimini olumsuz etkiler. Sonradan anlamayı güçleştirebilir. Aksan, dili tam olarak bilen biri için faydalıdır.

Bebek bakıcısının bebeğe verdiği dil eğitiminde dikkat etmesi gereken durumlar nelerdir?

bebek bakıcısı düzenli ve tutarlı şekilde o dili kullanmalıdır. bu kullanım süreklilik arz etmelidir.Yani başka bir DİL kullanmadan hep bu dili kullanmalıdır. Bebekle bu dille oyunlar oynamalı, şarkılar söylemelidir.

Leave your thought