Ebeveyn ilk yardım eğitiminin önemi

Ebeveyn ilk yardım eğitimleri neden önemlidir?
Ebeveynlerin ilk yardım bilgisine ihtiyaç duydukları durumların başında ev kazaları gelir.
Ev kazalarının, bebeklerin ve çocukların sağlığı üzerindeki etkileri azımsanmayacak kadar çoktur. Kazalar, çocukların ruh sağlığını ve yaşamını etkiler. Ölümlere, sakatlıklara ve bazı hastalıklara neden olabilir. Ev kazaları bunun için halk sağlığı sorunlarından biridir.
Ev kazaları nedir?
Yaşam alanımız olan mekanlarda, evlerde ve çevresinde meydana gelen kazalara ev kazaları denir. Ev kazaları yıllar içinde artış göstermektedir. Çocuklarda görülen kazaların neredeyse yarısından fazlasını oluşturdukları için önemi gittikçe artmaktadır. 0-6 yaş grubu ev kazaları ile daha çok karşı karşıya kalır. Özellikle ölüme neden olan düşme olaylarının bir çoğunun ev ortamında meydana geldiği bildirilmiştir.
Neden çocuklar?
0-6 yaş grubundakiler, kendilerini korumak adına bir yetişkinin yardımına ihtiyaç duyarlar. Bu kişiler birincil olarak ebeveynleri ikincil olarak da onun bakımından sorumlu olan kişilerdir. Bu yaş grubunundakilerin güvenli bir çevreye ihtiyaçları vardır. o ortamı sağlamak bizim en önemli görevimizdir.
Ev kazaları gelişmiş ülkelerde önemle değerlendirilen bir konudur. Bu nedenle aileleri bilinçlendirmek için ev içerisinde yapılabilecek basit düzenlemeler hakkında semineler ve eğitimler düzenlenmektedir. Anne ve babalara ilk yardım eğitimleri verilmektedir.
Yapılan araştırmalarda eğitimler sonrasında ev kazalarının azaldığı, ailelerin davranış, bilgi ve uygulamalarının değiştiği gösterilmiştir.
Etkili bir ilk yardım eğitimi nasıl yapılmalıdır?
ilk yardım eğitimleri interaktif yapılmalıdır. Uygulamaların maketler üzerinde yapılmasının öğrenmeyi arttırdığı gösterilmiştir.